درباره ما

شرکت راهکار‌صنعت آواپرداز، به عنوان واحد تحقیق و توسعه شرکت آواپرداز، فعالیت خود را در زمستان ۱۳۹۹ آغاز کرد. این شرکت تمرکز فعالیت‌های خود را بر رفع نیازهای اساسی کسب و کارها، با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و نخبه خود گذاشته است. راهکار‌صنعت با ارائه راهکار‌هایی مبتنی بر هوشمندسازی بر بستر اینترنت اشیا (IOT) و با هدف توسعه زیرساخت‌های تکنولوژی و حمل و نقل کشور، سه بستر «کیز» ، «ابرسو» و «ترابار» را ایجاد کرده است. هدف این شرکت اتوماسیون سازی و برقراری اتصال امن انواع تجهیزات و وسایل نقلیه از طریق بستر اینترنت (IOT) به منظور ارسال لحظه ای داده های مختلف و ذخیره سازی آنها جهت پردازش و داده کاوی (data mining) با هدف استخراج اطلاعات نهان و دریافت الگوهای بهینه سازی جهت کاهش خطاها و مشکلات، افزایش ایمنی و راندمان در صنایع و ارگان های مختلف است.

اعضای تیم

محمد امین رجبیبنیان گذار - راهبر محصول
محمد امین مختاریهم بنیان گذار- برنامه نویس فول استک
مصطفی اثنی عشری طراح سخت افزار
محمد مهدی عرب پور توسعه دهنده سخت افزار
زهرا سادات حسینی توسعه دهنده سخت افزار
احمد منصوری برنامه نویس بک‌اند
وحید وکیلیTechnical Consultant
وحید رضازادهبرنامه نویس بک‌اند
آرمین اسکندری توسعه دهنده بک اند و متخصص هوش مصنوعی
محمد مجتبی روشنی Junior software & data engineer
اسما محمدیتوسعه دهنده نرم افزار سیستم های امبدد
یاسمن کرباسیتوسعه دهنده فرانت‌اند
محمدرضا زنگی آبادی توسعه دهنده فرانت اند
آوا افضلی تحلیلگر تحقیقات محصول/طراح رابط کاربری
سعید معینی نیا راهبر مارکتینگ
سید امجد امیری طراح گرافیک
پردیس سرداری نویسنده محتوا
محمد امین رجبیبنیان گذار - راهبر محصول
محمد امین مختاریهم بنیان گذار- برنامه نویس فول استک
مصطفی اثنی عشری طراح سخت افزار
محمد مهدی عرب پور توسعه دهنده سخت افزار
زهرا سادات حسینی توسعه دهنده سخت افزار
احمد منصوری برنامه نویس بک‌اند
وحید وکیلیTechnical Consultant
وحید رضازادهبرنامه نویس بک‌اند
آرمین اسکندری توسعه دهنده بک اند و متخصص هوش مصنوعی
محمد مجتبی روشنی Junior software & data engineer
اسما محمدیتوسعه دهنده نرم افزار سیستم های امبدد
یاسمن کرباسیتوسعه دهنده فرانت‌اند
محمدرضا زنگی آبادی توسعه دهنده فرانت اند
آوا افضلی تحلیلگر تحقیقات محصول/طراح رابط کاربری
سعید معینی نیا راهبر مارکتینگ
سید امجد امیری طراح گرافیک
پردیس سرداری نویسنده محتوا
محمد امین رجبیبنیان گذار - راهبر محصول
محمد امین مختاریهم بنیان گذار- برنامه نویس فول استک
مصطفی اثنی عشری طراح سخت افزار
محمد مهدی عرب پور توسعه دهنده سخت افزار
زهرا سادات حسینی توسعه دهنده سخت افزار
احمد منصوری برنامه نویس بک‌اند
وحید وکیلیTechnical Consultant
وحید رضازادهبرنامه نویس بک‌اند
آرمین اسکندری توسعه دهنده بک اند و متخصص هوش مصنوعی
محمد مجتبی روشنی Junior software & data engineer
اسما محمدیتوسعه دهنده نرم افزار سیستم های امبدد
یاسمن کرباسیتوسعه دهنده فرانت‌اند
محمدرضا زنگی آبادی توسعه دهنده فرانت اند
آوا افضلی تحلیلگر تحقیقات محصول/طراح رابط کاربری
سعید معینی نیا راهبر مارکتینگ
سید امجد امیری طراح گرافیک
پردیس سرداری نویسنده محتوا